วันนี้ AOREST ร้าน ขายดอกไม้หน้าศพ จะมานำเสนอเรื่องของ ดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพคือเบญจมาศ

ขายดอกไม้หน้าศพ

    ต้นเบญจมาศเป็นดอกไม้ที่คนส่วนมากนิยมประยุกต์ใช้จัดดอกไม้งานศพ ซึ่งคนจีน ญี่ปุ่น แล้วก็เกาหลีใช้เป็นตัวแทนแห่งความเสียใจเสียใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนจีนจัดว่าดอกไม้จำพวกนี้เป็นดอกไม้มงคลที่สื่อถึงสัจจะหรือความซื่อสัตย์ แต่ว่าสำหรับหลายประเทศยุโรปกลับถือได้ว่าดอกไม้สำหรับพิธีศพหรือเครื่องหมายแห่งความตาย เมื่อนำดอกต้นเบญจมาศมาแต่งแต้มงานศพก็เลยซ่อนเร้นข้อคิดไว้ว่า “ความตายเป็นความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถหลีกหนีได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.